Tiesitkö että voit maksaa lainasi pois silloin kun haluat?

Useimmat varmasti tietävät sen, että nykyisin rahan lainaaminen on helppoa ja nopeaa. Tämän lisäksi myös nykyisten lainojen ehdot ovat todella hyviä.

Tässä blogikirjoituksessa ajattelimmekin käsitellä sellaista ainetta, kuin lainojen ennenaikainen takaisinmaksu.

Tänä päivänä nimittäin lainan voi maksaa pois aiemmin, kuin mitä lainasopimus määrittelee ja useimpien lainatuotteiden kyseessä ollessa vieläpä niin, ettei siitä edes koidu lainaajalle mitään ylimääräisiä kustannuksia.

Voiko lainan maksaa takaisin ennenaikaisesti?

Monille saattaakin tulla yllätyksenä se, että lainan maksu ennenaikaisesti on mahdollista, sillä monella lainaajalla saattaa olla päällimmäisenä mielessä asuntolainat ja niiden lainaehdot.

Asuntolainojen kyseessä ollessa ehdot ovat nimittäin erilaisia kuin esimerkiksi kulutusluottojen kyseessä ollessa. Pankki saa nimittäin periä korvausta asuntolainan ennenaikaisesta maksamisesta tilanteessa, jossa lainaa on myönnetty yli 20 000 euroa ja lainassa on kiinteä korko, tai viitekoron määräytymisjakso on 3 vuotta tai sitä pidempi.

Luonnollisestikin suurin osa asuntolainoista on yli 20 000 euron suuruisia, joten niihin myös sovelletaan kyseistä lakia.

Kuitenkin silloin kun puhutaan netistä haettavista lainoista, niin niihin eivät päde samat säännöt. Esimerkiksi kulutusluottojen kyseessä ollessa lainaaja voi maksaa koko summan ennenaikaisesti pois, eikä siitä koidu hänelle mitään ylimääräisiä kuluja.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että myös tämän asian tiimoilta kannattaa aina tutustua huolella omaan lainasopimukseen. Niin halutessaan asiasta voi myös keskustella lainan myöntäneen lainapaikan asiakastuen kanssa. Myös siellä osataan kertoa kyseisen luotonantajan toimintatavat lainan ennenaikaisen takaisinmaksun kyseessä ollessa.

Taloudellinen tilanne saattaa muuttua laina-aikana

On aivan loistava asia, että nykyiset luotonantajat mahdollistavat lainan ennenaikaisen maksun, sillä kenen tahansa taloudellinen tilanne saattaa muuttua laina-aikana. Toisin sanoen taloudellinen tilanne voi myös kohentua huomattavasti ja tällaisessa tilanteessa voikin olla viisasta maksaa otettu laina kokonaisuudessaan pois.

Itse asiassa luoton maksaminen ennenaikaisesti on lainaajan lakisääteinen oikeus, eikä siitä edes tarvitse erikseen olla mainintaa luottoehdoissa. Tästä syystä luoton maksu ennenaikaisesti tai ylimääräisten lainanlyhennysten tekeminen on mahdollista.

Lainasumma luonnollisestikin pienenee nopeammin, jos kuukausittain maksetaan hieman suurempaa summaa takaisin.

Ennenaikainen lainan takaisinmaksu pienentää lainan kuluja

Kun lainasumma pienenee nopeammin, niin sehän tarkoittaa myös sitten sitä, että lainasta tulee myös korkoja ja kuluja vähemmän maksettavaksi. Tilanteessa, jossa taloudellinen tilanne kohenee laina-aikana, niin että ylimääräisiin maksuihin tai jopa lainan kokonaan maksamiseen olisi mahdollisuus, niin sitä kannattaa todella myös vakavasti harkita. Yleensä tämä nimittäin säästää lainaajalle pitkän pennin.

Vaikka netistä haettavat lainat eivät yleensä nousekaan summiltaan niin suuriksi kuin esimerkiksi asuntolainat, niin tänä päivänä niitäkin voi kuitenkin hakea jopa useita kymmeniä tuhansia euroja. Myös takaisinmaksuaikaa on saatavilla hyvin, eli jopa kymmeniä vuosia. Tämä tarkoittaa sitä, että lainanhakija on sitoutunut lainaan useiden vuosien ajaksi.

Kuten sanottua, elämässä sattuu ja tapahtuu ja jos ajatellaan että laina-aika on vaikka 5 tai 10 vuotta, niin tuossa kyseisessä ajassa elämäntilanne saattaa muuttua moneenkin kertaan. Tästä syystä onkin loistava asia, että lainan voi halutessaan maksaa pois kokonaan, jos siihen on varaa.

Lainan ennenaikainen maksu yhdistelylainan avulla

Lainojen ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista myös niin, että lainaaja hakee itselleen niin sanotun yhdistelylainan, jonka avulla maksetaan esimerkiksi useita pienehköjä lainasummia pois ennenaikaisesti. Tämän jälkeen lyhennetään vain yhtä ainutta lainaa.

Lainojen yhdistäminen onkin noussut todella suosituksi nykyisin, sillä myös sen on huomattu helpottavan lainaajan elämää, mutta tämän lisäksi myös säästävän rahaa.

Ole yhteydessä luotonantajan asiakastukeen

Suosittelemme kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun laina halutaan maksaa ennenaikaisesti takaisin tai kuukausittaisia lainan lyhennyksiä halutaan maksaa suurempia summia kuin mitä alkuperäinen lainasopimus ilmoittaa, niin ollaan kuitenkin ensin yhteydessä luotonantajaan. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi asiakastukeen ja keskustella sekä sopia siellä lainan uusista maksujärjestelyistä.

Vaikka velallisella onkin lakisääteinen oikeus maksaa laina takaisin ennenaikaisesti tai lyhentää luottosopimuksen määrittämiä lainanlyhennyksiä suurempia summia, niin yhteydenotto on kuitenkin aina suositeltavaa. On nimittäin ensiarvoisen tärkeää, että luotonantaja, kuin myös lainaaja ovat kummatkin kartalla siitä missä mennään ja mitä on suunnitelmissa. Rahan lainaaminen on kuitenkin aina ns. kahden kauppa, jossa on hyvä varmistua siitä, että asioista ajatellaan samalla tavalla.

Ennenaikainen lainan takaisinmaksu – mitä korvauksia siihen voi liittyä?

Pankeilla ja erilaisilla luottoyhtiöillä on kuitenkin oikeus vaatia korvausta lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta siinä tapauksessa, jos lainan takaisinmaksu suoritetaan ennenaikaisesti kiinteäkorkoisen lainajakson aikana. Näille korvauksille on kuitenkin asetettu lakisääteisiä rajoitteita, eli toisin sanoen korvaus ei saa ylittää määrältään 1% ennenaikaisesti takaisin maksetun lainan määrästä, jos laina-aikaa on jäljellä yli vuosi.

Jos taas lainasopimuksen päättymiseen on aikaa alle vuosi, niin sellaisessa tapauksessa korvaus voi olla ainoastaan 0,5% ennenaikaisen maksun määrästä. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin halutessaan periä enintään koron määrän lainan ennenaikaisen takaisinmaksun, sekä lainasopimuksen päättymispäivän välillä.

Luotonantaja ei saa periä korvauksia tilanteessa, jossa lainaa on maksettu kalenterivuoden aikana takaisin ennenaikaisesti minimissään 10 000 euroa. Korvauksia ei myöskään voida vaatia sellaisessa tilanteessa, jos ennenaikainen lainan maksu perustuu lainaturva-vakuutukseen tai käyttötiliin liittyvään luottosopimukseen.